Grafiska Leverantörsföreningen

GL organiserar tillverkare, importörer och leverantörer av maskiner, tillbehör och förbrukningsmateriel samt därtill närliggande informationshantering och it-lösningar till den svenska grafiska industrin. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande cirka trettio medlemsföretag.

GL har sitt kansli på Branschkansliet i Näringspunktens lokaler i centrala Stockholm.

aktuellt

GLs höstmöte hålls den 17 oktober 2024

GL-stipendiet 2021
tilldelades Isabella Petersson Wigh och Celtina Huynh från Linköpings Universitet för arbetet "Utformning av designkoncept i syfte att informera om och uppmuntra till källsortering". (På bilden Celtina Huynh och Lars Lindberg, ordf GL). Priset delades ut i samband med PrintNext den 28 oktober 2021 (Foto Branschkoll)

Den 27 maj 2021 lanserades nya ALV 21 - Allmänna leveransvillkor för leverans med installation av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är framtagna av Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen samt Tidningsutgivarna. Hämta ALV 21 här