Grafiska Leverantörsföreningen

GL organiserar tillverkare, importörer och leverantörer av maskiner, tillbehör och förbrukningsmateriel samt därtill närliggande informationshantering och it-lösningar till den svenska grafiska industrin. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande ett fyrtiotal medlemmar.

GL har sitt kansli på Branschkansliet i Näringspunktens lokaler i centrala Stockholm.

aktuellt

Höstmöte 28 oktober i samband med Print Next event på Royal Park Hotel, Frösundavik. 

Den 27 maj 2021 lanserades nya ALV 21 - Allmänna leveransvillkor för leverans med installation av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är framtagna av Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen samt Tidningsutgivarna. Hämta ALV 21 här