om grafiska leverantörsföreningen

FÖRENINGENS VERKSAMHET

GL organiserar tillverkare, importörer och leverantörer av maskiner, tillbehör och förbrukningsmateriel samt därtill närliggande informationshantering och it-lösningar till den svenska grafiska industrin. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande cirka trettio medlemsföretag.

Föreningens erbjuder sina medlemmar att delta i statistikverksamhet, juridisk konsultation (avtalstolkning, utarbetning av standardvillkor mm), utställningsverksamhet, utbildning, möten etc vilket sker inom Grafiska Leverantörsföreningen Service AB, ett helägt servicebolag.

GL samlar årligen sina medlemmar till årsmöte och höstmöte. Vid höstmötet delas GL-stipendiet ut.

ORGANISATION OCH KANSLI

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningens huvudsakliga inriktning styrs av medlemsföretagen som avgör vilka specifika frågeställningar som skall bearbetas.

Föreningens verksamhet administreras av Brasab - Branschkansliernas Service AB, vilket innebär att föreningens medlemmar kan vända sig till kansliets personal för hjälp och råd när det gäller branschspecifika frågor. GL har sitt kansli på Drottninggatan 32 i centrala Stockholm.

Föreningens kansli informerar medlemmarna fortlöpande om frågor av betydelse för branschen och kallar till de möten som föreningen beslutar att hålla.

Föreningens stadgar går att hämta här:

styrelse & stadgar

GLs styrelse väljs av årsmötet. Nedanstående styrelse valdes på mötet 2024: 

Lars Lindberg, Heidelberg, ordf
Richard Garp, Epson

Rikard Hjalmarsson, ECO3
Mats Nilsson, Kodak
Jonas Palmgren, Antalis
Kristoffer Skantze, Edvard Schneidler
Matteus Celinski, Canon Svenska


ETISKA REGLER

GL har tagit fram etiska regler.
Ladda ned dem här!