länkar & samarbeten

GL samarbetar gärna med organisationer inom branschen, det kan gälla såväl möten och mässor som gemensamma branschfrågor. 

kontakta oss

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm
Postadress: Box 22304, 104 22 Stockholm
Tel: +46 8 508 938 00
E-post: gl@branschkansliet.se
Statistik: Tobias Gullberg, BMAB
Branschansvarig: Monica Eriksson, GLs kansli