länkar & samarbeten

GL samarbetar gärna med organisationer inom branschen, det kan gälla såväl möten och mässor som gemensamma branschfrågor. 

kontakta oss


GL har sitt kansli på Branschkansliernas Service AB - Brasab - och finns i centrala lokaler i Stockholm. 
På kansliet är Monica Eriksson är ansvarig för GLs verksamhet. Tobias Gullberg har hand om föreningens statistikverksamhet. 

Postadress: Box 22 307, 104 22 Stockholm
Besöksadress: iOffice, Drottninggatan 32, StockholmTel: +46 8 121 620 92

E-post: gl@branschkansliet.se