länkar & samarbeten

GL samarbetar gärna med organisationer inom branschen, det kan gälla såväl möten och mässor som gemensamma branschfrågor. 

kontakta oss


Postadress: Box 22304, 104 22 Stockholm

E-post: gl@branschkansliet.se